شوراي شهر خوانسار


اسامی اعضای شورا

  • آقای سید عباس سجادی
  • آقای صادق اولیایی
  • آقای رضاعلی رضایی
  • آقای محمد علی امینی
  •  خانم اشرف السادات میراحسنی
  •  آقای محمود قربانی پور
  •  آقای علی یحیایی
خبرنامه خوانسار آب و هوا اوقات شرعی راهنمای گردشگران