تاريخچه شورا ها


اسامی اعضای شورای دوره قبل

دوره اول:

آقای حاج مجتبی مکی، آقای مهدی شاکری، آقای حاج مجتبی حاجی شریفی، آقای جعفر توحیدی، خانم اشرف السادات میراحسنی

 

دوره دوم:

آقای حاج مرتضی میرشفیعی، سید تقی میراسماعیلی، آقای رضاعلی رضایی، آقای علی امینی، خانم اشرف السادات میراحسنی

 

دوره سوم: 

آقای هوشنگ صانعی، آقای حاج مرتضی میرشفیعی، آقای کیومرث خامه (آقای صادق اولیایی)، آقای خسرو دهاقین، خانم اشرف السادات میراحسنی

 

دوره چهارم:

آقای سید عباس سجادی، آقای صادق اولیایی، آقای رضاعلی رضایی، آقای محمد علی امینی، خانم اشرف السادات میراحسنی، آقای محمود قربانی پور، آقای علی یحیایی

خبرنامه خوانسار آب و هوا اوقات شرعی راهنمای گردشگران