جلسه ای با کارشناسان آبفای استان اصفهان

جلسه ای با کارشناسان آبفای استان اصفهان

1395/2/21 8:32

 

 

 95/2/11

پیرو جلسه تشکیل شده در دفتر مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان، کارشناسان طرح و برنامه شرکت، به اتفاق ریاست شرکت آبفای شهری خوانسار در جلسه حضور یافتند و در حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار، نتیجه بررسی کارشناسی خود را در زمینه (طول شبکه، برآورد هزینه ها بر اساس فهرست های سه ماهه چهارم سال 1394 – هزینه ترمیم ترانشه های معابر و خیابان ها و ... ) به جلسه ارائه نمودند و مذاکرات اولیه با گروه اعزامی به عمل آمد تا ضمن انتقال مباحث به مدیرعامل شرکت آبفای استان، نسبت به تنظیم شرایط اقدام و یا ارسال پیشنهاد به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی اقدامات قانونی معمول گردد و پیش نویس متن توافق با شهرداری را جهت خرید پسآب در ازای تهاتر با هزینه بازسازی ترانشه های آسفالت تهیه تا زمینه های لازم جهت اعمال نظرات پیشنهادی فراهم گردد.مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد
 
خبرنامه خوانسار آب و هوا اوقات شرعی راهنمای گردشگران