هزینه های آماده سازی فاضلاب شهری

هزینه های آماده سازی فاضلاب شهری

1395/3/6 11:4

 

 

 نامه شماره 1512/95/ص مورخ 95/2/15 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با حضور شهردار در جلسات شورا مطرح و با توجه به تشکیل جلسات مشترک با مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان در دفتر ستاد شرکت آبفای استان اصفهان و تأکید مسئولین بر ضرورت مشارکت مردم جهت تسریع در اجرای پروژه، نهایتاً موضوع در جلسه روز چهارشنبه مورخ 95/2/29  به مشورت گذارده شد و پس از تبادل نظر و جمعبندی نظرات در جهت اجرایی شدن پیشنهاد برای بهره برداری از تأسیسات شبکه فاضلاب شهری و تصفیه خانه با در نظر داشتن شرایط زیر، اعضای شورا به اتفاق آرا موافقت خود را اعلام داشتند.

1-    از این پس هزینه های آماده سازی فاضلاب در کاربری های مسکونی و غیر مسکونی (انشعابات جدید، اختلاف واحد، تغییر کاربری) به شرح زیر محاسبه شود:

الف) از واحدهای مسکونی اول املاک 25/000/000 ریال و واحدهای مازاد بر آن به ازای هر واحد 15/000/000 ریال اخذ گردد.

ب) از اماکن مسکونی موجود در املاک به ازای هر واحد 25/000/000 ریال دریافت شود.

تبصره 1– هزینه های آماده سازی اماکن غیر مسکونی، غیر تجاری که دارای مجموعه عرصه و اعیانی بیش از 5000 مترمربع و یا ظرفیت قراردادی 200 مترمربع و بالاتر باشد و همچنین کلیه اماکن مسکونی و غیر مسکونی با تعداد 50 واحد و بالاتر، در ستاد انجام خواهد شد و مشمول بندهای فوق نمی باشد.

تبصره 2- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، جانبازان 25 درصد و بالاتر و خانواده شهدا (فرزند، همسر و والدین) از پرداخت 50درصد مبلغ فوق (جهت یک واحد مسکونی و صرفاً یک بار) معاف می باشند.

تبصره 3- مبالغ متعلقه بعد از احتساب بدون هیچگونه افزایشی به صورت قسطی (24 ماهه) دریافت می گردد و چنانچه هریک از متقاضیان یا مشترکین، نسبت به پرداخت هزینه های آماده سازی به صورت نقد اقدام نمایند، 10 درصد از این مبالغ در قالب تخفیف کسر شود.

2-    با توجه به پیشنهادات مطرح شده و هماهنگی های به عمل آمده جهت تأمین منابع مالی جهت هزینه های مربوطه مقرر گردید از محل وجه خسارت های تخریب آسفالت و ترمیم نوار حفاری تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری به شهرداری، حداکثر مبلغ ده میلیارد ریال در ازای تخصیص مقداری از پساب تصفیه خانه شهر خوانسار طی توافقنامه ای به صورت تهاتری در قالب قرارداد بیع متقابل ایفای تعهد گردد و پیگیری های لازم از طریق شورای اسلامی شهر جهت تأمین منابع مالی صورت خواهد گرفت.

 مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد
 
خبرنامه خوانسار آب و هوا اوقات شرعی راهنمای گردشگران