بکارگیری نخبگان در بخش های سرمایه گذاری

بکارگیری نخبگان در بخش های سرمایه گذاری

1393/8/22 9:23

جلسه ی هفتگَی کمیته تسهیل در امر سرمایه گذاری «بیست و دوم آبان ماه» در محل فرمانداری تشکیل و طرح تدوین شده ی آقای مهندس محمدرضا صانعی کارشناس ارشد «مکانیک بیوسیستم» با عنوان خوانسار نوین «طرح بهسازی و بهره وری شهرستان با کمک نخبگان شهرستان» در جلسه مطرح گردید. ریاست شورا ضمن تقدیر از مهندس صانعی که برای رشد و توسعه شهرستان و به کارگیری نخبگان احساس مسئولیت نموده و ایده های خود را طراحی و ارائه نمودند، اظهار داشتند: جوانان مستعد و صاحب اراده و با تحصیلات علمی خوبی داریم که باید با جلب سرمایه گذاران و ایجاد امنیت شغلی و سرمایه ای زمینه های ایجاد اشتغال و تولید را فراهم نماییم که بالتبع موجب امید و انگیزه در جوانان تحصیل کرده و ماندگاری آنان در شهرستان می گردد
سپس مقرر شد طرح مذکور در کارگروه نخبگان علمی شهرستان مطرح و در صورت تصویب  نسبت به ایجاد شورای مرکزی نخبگان شهرستان اقدام گردد

مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد
 
خبرنامه خوانسار آب و هوا اوقات شرعی راهنمای گردشگران