پیگیری حسابرسی تفریغ بودجه سال 1393 شهرداری

پیگیری حسابرسی تفریغ بودجه سال 1393 شهرداری

1394/5/7 10:16

 

 با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و مناقصه های انجام شده در جهت انجام حسابرسی صورت تفریغ بودجه سال 1393 شهرداری از بین درخواست های رسیده از مدیرعامل مؤسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر دعوت به عمل آمد تا در جلسه (مورخ پنجم مردادماه 1394) هماهنگی و مذاکرات اولیه شرکت نمایند که با حضور ایشان جلسه ای با حضور اعضای شورا و شهردار و کارشناس امور مالی در محل شورا تشکیل گردید که ریاست شورا ضمن ابراز تشکر از عملکرد مالی مطلوب شهرداری و دقت عمل امور مالی شهرداری، انجام حسابرسی را یکی از وظایف اصلی شورا قلمداد نمودند که نیابتاً به متخصصین امر سپرده می شود لذا در جهت بسترسازی مناسب برای سلامت کار از مدیرعامل مؤسسه مذکور طلب نمودند که با در نظر داشتن اصول حسابرسی نسبت به بررسی و مطابقت اسناد با مقررات و آیین نامه ها و مصوبات شورای اسلامی شهر و ... دقت لازم را داشته باشند و در حین بررسی چنانچه ضرورت ایجاب نمود از شورا کسب آگاهی نموده و با نظارت شورا اقدامات لازم انجام پذیرد و مواردی که قبل از تنظیم گزارش حسابرسی قابل رفع می باشد مرتفع گردد و باقیمانده ی نکات در پایان حسابرسی در جلسه ای که به همین منظور در شورا با حضور شهردار و کارشناس مالی شهرداری تشکیل می گردد تبیین شود تا نسبت به پیگیری و رفع و رجوع آنها اقدامات مقتضی به عمل آید.

مدیرعامل مؤسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر اظهار داشتند؛ 270 مؤسسه حسابرسی در کل کشور فعالیت می نمایند که در بین آنها شصت مؤسسه جزء رتبه اول های کشور هستند و مؤسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر از پنج مؤسسه رتبه اول استان اصفهان می باشد که با بررسی سیستم های نظارتی توانسته است رتبه الف را به دست آورد. این مؤسسه برای بسیاری از شهرداری ها حسابرسی انجام می دهد ولیکن شورای اسلامی شهر خوانسار از معدود شوراهایی است که خواستار تشکیل جلسه ابتدایی و انتهایی با حسابرس شده اند که این موضوع دقت نظر شورای اسلامی شهر را می رساند.

در پایان پس از جمعبندی موضوع مقرر گردید نسبت به عقد قرارداد و توافقنامه جهت انجام حسابرسی صورت تفریغ بودجه سال 1393 (شهرداری و شورای اسلامی شهر) به مبلغ پنجاه میلیون ریال «با مؤسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر» اقدام و جهت طرح و تصویب در جلسه شورا، به شورای اسلامی شهر پیشنهاد گردد.مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد
 
خبرنامه خوانسار آب و هوا اوقات شرعی راهنمای گردشگران